2010-09-18 Uddevalla Satchmo's Riva 423p Gk
2009-06-13 Norrköping Satchmo's Rizzla 370p Gk
2009-06-13 Norrköping Satchmo's Rifi 465p Gk
2009-06-13 Norrköping Satchmo's Rania 341p Gk
2009-06-13 Norrköping Satchmo's Rozzo 305p Gk
2009-05-30 Ronneby Satchmo's Reeko 468p Gk
2009-05-23 Löttingelund Satchmo's Rebell 381p Gk
Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från förare. Leker själv - men kommer efter uppmaning. Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
  Rania
Rozzo
Reeko
Rizzla
Riva
Rebell 
  Rifi 
Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från testled Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Rifi
Rania 
Rizzla
Riva
Reeko 
  Rozzo
Rebell 
 
Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
Rania
Rozzo 
Rizzla
 
Riva
Rifi 
Rebell  Reeko 
Ta tag 40 m
3
Rania
Rozzo 
Rizzla
 
Rifi  Riva
Rebell 
Reeko 
Gripa
Hålla i 5m
3
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Rania
Rozzo 
Rizzla
 
  Riva
Rifi 
Reeko
Rebell 
Hålla i 40 m
4
Rania
Rozzo 
Rizzla
 
Riva
 
Rifi  Reeko
Rebell 
Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot tills testledaren släpper Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande
Rizzla
Rania
Rozzo 
    Rebell  Riva
Rifi
Reeko 
Slita/dra 40m
2
Rizzla
Rania
Rozzo 
    Rebell  Riva
Rifi
Reeko 
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer Startar med hög fart - målinriktad
      Riva
Reeko
Rebell 
Rizzla
Rifi
Rania
Rozzo 
Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
  Rozzo
Reeko
Rebell 
Rizzla
Riva
Rifi 
Rania   
Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren
    Rizzla
Riva
Rifi
Rania
Reeko
Rebell 
  Rozzo 
Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer Socialt säker i alla situationer
    Rizzla
Riva
Rifi
Rania
Rozzo
Rozzo 
Reeko
Rebell 
 
Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
    Rania
Rozzo 
Rizzla
Riva
Rifi
Rebell 
Reeko 
Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter
Riva
Rozzo
Rebell 
Rania    Rizzla
Rifi
Reeko 
 
Handlings- förmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifterna i de flesta situationerna Löser uppgifter i de flesta situationerna Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
    Rozzo
Rebell 
Riva
Rania
Reeko 
Rizzla
Rifi
 
Anpassnings- förmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer
    Rizzla
Rozzo 
Rifi
Rania
Reeko
Rebell 
Riva
 
Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2) Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
  Rizzla
Rebell 
Rozzo  Riva
Rifi
Rania
Reeko 
 
Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer
  Rizzla
Rozzo 
Rania
Rebell 
Riva
Rifi
Reeko 
 
Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden
    Rizzla
Reeko
Rebell 
Riva
Rozzo 
Rifi
Rania 
Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan flyktstarter och kontroll Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
  Reeko  Rizzla
Riva
Rebell 
Rifi
Rania
Rozzo 
 
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggresionsyttringar Visar liten aggression Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
    Rebell  Rizzla
Rania
Reeko 
Riva
Rifi
Rozzo 
Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
    Rania
Rozzo
Rebell 
Rizzla
Riva
Rifi
Reeko 
 
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet
    Reeko    Rizzla
Riva
Rifi
Rania
Rozzo
Rebell