Kennel Sinsline Q-kull Född 2009-06-08

2010-06-12 Falun Sinsline Qastor,Sinsline Quito-H, Sinsline Qantas, Sinsline Qujo, Sinsline Qleo-H, Sinsline Quincy Jones, Sinsline Quattro, Sinsline Quentin
2010-10-09 Falun Sinsline Qara-H, Sinsline Qira
1.a Kontakt -Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontakt- beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
  Qastor
Qara-H 
Qantas
Qujo
Qleo-H  
Quito-H
Qira
Quincy Jones
Quentin
Quattro  
1.b Kontakt -Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt, strävar mot fö eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt, engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar gnäller.
  Qastor
Quito-H
Qara-H 
Qantas
Qujo
Quincy Jones
Quentin
Quattro
Qleo-H
Qira   
1.c Kontakt -Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontakt- beteende. Accepterar. Intensivt kontakt- beteende mot testledaren
  Qastor
Qantas
Qira
Qara-H
Qujo 
Quito-H
Quentin
Quattro
Qleo-H
Quincy Jones   
2.a Lek 1 -Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intressse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
    Quito-H
Quentin
Quattro  
Qastor
Qantas
Qira
Qara-H
Qujo
Quincy Jones
Qleo-H
 
2.b Lek 1 -Gripande
Biter ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
    Qastor
Quito-H
Qantas
Qira
Qara-H
Qujo
Quincy Jones
Quentin
Quattro
Qleo-H
   
2.c Lek 1 -Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter-drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
Qara-H  Quito-H  Qantas
Qira
Qujo
Quincy Jones
Quentin
Quattro
Qastor
Qleo-H  
 
3.a Förföljande
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Qujo  Qantas  Qira
Qara-H
Quattro
 
Qastor
Quito-H
Quincy Jones
Quentin  
 
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
      Qastor
Quito-H
Qantas
Qira
Qara-H
Qujo
Quincy Jones
Quentin
Quattro
Qleo-H  
 
3.b Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Qantas
Qujo
Quincy Jones 
Quattro   Qira
Qara-H
Qleo-H  
Qastor
Quito-H 
Quentin  
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Quincy Jones      Quito-H
Qira
Qara-H
Quattro
Qleo-H  
Qastor
Qantas
Qujo
Quentin  
4 aktivitet
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar. Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt i aktivitet.
    Quito-H  Qara-H
Qleo-H  
Qastor
Qantas
Qira
Qujo
Quincy Jones
Quentin
Quattro  
5.a Avst. lek -Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
    Qastor
Quito-H
Qantas
Qira
Qara-H
Quentin
Quattro  
Quincy Jones
Qleo-H  
Qujo 
5.b Avst. lek -Hot/agg
Inga skall eller morrningar.H Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteenden, skall morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 2 del.
Qastor
Quito-H
Qantas
Qira
Qara-H
Quincy Jones
Quentin
Quattro
Qleo-H  
Qujo       
5.c Avst. lek -Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten, ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning. Går direkt fram till figuranten utan hjälp.
Qastor
Quito-H
Qara-H
Quentin  
Qantas
Qira
Qujo
Quattro
Qleo-H  
    Quincy Jones 
5.d Avst. lek -Leklust
Visar inget intresse Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Qastor
Quito-H
Qara-H
Quentin  
Qantas  Qleo-H   Qujo
Quincy Jones
Quattro  
Qira 
5.e Avst. lek -Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denna är aktiv Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Qastor
Quito-H
Qara-H
Quentin  
  Qantas
Qujo
Quattro
Qleo-H  
Qira
Quincy Jones 
 
6.a Överaskn -Rädsla
Stannar, kort stop. Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5m. Flyr mer än 5m.
    Quito-H
Qantas
Qira
Qara-H
Qujo
Quincy Jones
Quentin
Quattro
Qleo-H  
Qastor
 
 
6.b Överaskn -Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
Quito-H
Qira
Qara-H
Qujo
Quentin
Quattro  
Qastor
Qantas
Quincy Jones
Qleo-H  
     
6.c Överaskn -Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp
  Qantas
Quentin  
Qastor
Quito-H
Qira
Qara-H
Qujo 
Quincy Jones
Quattro  
Qleo-H  
6.d Överasknin -Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vi 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
Qantas
Qara-H
Qujo
Quincy Jones
Quattro
Qleo-H  
Quito-H  Qira
Quentin  
Qastor
 
 
6.e Överaskn -Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biteri/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager.
Qastor
Quito-H
Qira
Quincy Jones
Quentin
Quattro
Qleo-H  
Qantas
Qujo 
Qara-H     
7.a Ljudkänsl -Rädsla
Stannar, kort stop. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5m. Fler mer än 5meter.
Quito-H
Qleo-H  
Qantas
Qara-H
Qujo
Quincy Jones
Quentin
Quattro  
Qastor
 
Qira   
7.b Ljudkänsl -Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
    Qira  Quito-H
Quincy Jones 
Qastor
Qantas
Qara-H
Qujo
Quentin
Quattro
Qleo-H  
7.c Ljudkänsl -Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
Qastor
Quito-H
Qantas
Qara-H
Qujo
Quincy Jones
Quentin
Quattro
Qleo-H
Qira       
7.d Ljudkänsl -Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
Quito-H
Qantas
Qira
Qara-H
Quincy Jones
Quentin
Qleo-H  
Qastor
Qujo 
Quattro      
8.a Spöken -Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
Quito-H
Qleo-H  
Qastor
Qira
Quincy Jones 
Qantas
Qara-H
Quentin
Quattro  
Qujo   
8.b Spöken -Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. långa avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet
    Qastor
Quattro  
Quito-H
Qira
Qara-H
Qujo
Qleo-H  
Qantas
Quincy Jones
Quentin  
8.c Spöken -Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
  Quito-H  Qastor
Qantas
QiraQuattro  
  Qara-H
Quincy Jones
Quentin
Qleo-H  
8.d Spöken -Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spökena utan hjälp.
Qastor
Qantas
Qira
Qara-H
Qujo 
Quincy Jones
Quentin  
Quattro
Qleo-H  
Quito-H   
8.e Spöken -Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt- beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
Qastor
Qantas
Qira
Qara-H 
Quito-H  Qujo
Quincy Jones
Quentin
Qleo-H  
  Quattro  
9.a Lek 2 -Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
    Qastor
Quito-H
Qantas
Qujo
Quentin
Quattro
Qleo-H  
Qira
Qara-H
Quincy Jones 
 
9.b Lek 2 -Gripande
Griper ej Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper föremålet. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet.
    Qastor
Quito-H
Qujo
Quincy Jones
Quentin
Quattro
Qleo-H  
Qantas
Qira
Qara-H 
 
10.Skott
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/ avstår skott.
Qastor
Quito-H
Qantas
Qira
Qara-H
Qujo
Quincy Jones
Quattro
Qleo-H  
Quentin