DUBBELSPORREN

 
DS på nätet Adressändring Utebliven tidning

Dubbelsporren är Svenska Beauceronklubbens medlemstidning sedan 1993 då klubben bildades. Målet är att tidningen ska ges ut 4 gånger per år.

För kommande nummer gäller följande datum för manusstopp och utgivning:

  • Nummer 2-2011 har manusstopp 17 april och beräknas komma ut till medlemmarna i slutet av maj.

  • Nummer 3-2011 har manusstopp 21 augusti och beräknas komma ut till medlemmarna i slutet av september.

  • Nummer 4-2011 har manusstopp 6 november och beräknas komma ut till medlemmarna strax innan julhelgen.Vi behöver bli fler!

Att göra en klubbtidning är ett ganska stort jobb, speciellt om man är få personer. Just nu är vi bara två - Jeanette som sätter ihop hela tidningen, gör layouten och ibland hjälper till med annonser, samt Åsa som är tillförordnad redaktör, korrekturläser texter, ibland skriver egna artiklar och försöker sammanställa det material som kommer in. Vore vi några stycken till så skulle det bli ett ganska enkelt jobb. Vi skulle behöva någon som kan gå in som redaktör, någon som kan hantera annonser, vi behöver fler som skriver artiklar. Är du intressera av att hjälpa till? Hör av dig till Jeanette Friman eller Åsa Alfred så kan vi berätta mer.

Så här levererar du material till Dubbelsporren:

Material till Dubbelsporren skickas via e-post. Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov redigera i insänt material. Innehållet står som regel för respektive skribents räkning och behöver inte ge uttryck för uppfattningar som delas av Svenska Beauceronklubbens styrelse eller kommittéer.

Inskickat material kommer att finnas på klubbens hemsida då tidningen kommer att publiceras där i efterhand, så skickar du in material måste du ange om du inte accepterar att det hamnar på hemsidan.

Allt material skickas till: Åsa Alfred

Bilder till artiklar ska vara högupplösta, 300 dpi i tif-format eller jpg. Jpg-formatet får ej komprimeras. Bilder ska levereras i både färg och svartvitt (då webvarianten kommer att vara i färg). Färgbilder skall vara i RGB, och svartvita i gråskala. Annonser kan levereras som högupplösta pdf:er, eps:er, öppna indesign-dokument eller illustratorfiler. Photoshopfiler är ok om logotyper ligger som vektoriserade lager.

Allt material som innehåller logotyper eller annan vektorgrafik bör levereras i vektorform så logotyperna inte blir pixliga. Har ni frågor om det tekniska? Kontakta Jeanette Friman.Uppdaterad: 2009-12-31
  ©Beauceronklubben

info@beauceronklubben.com