SVENSKA BEAUCERONKLUBBEN INBJUDER TILL
OFFICIELL RASSPECIAL 11:E AUGUSTI 2018Domare/Judge: Katrine Coteau , FRANKRIKE/FRANCE (dömer på engelska / judging in English)


Utställningsplats/Showground: Askersunds brukshundklubb


Anmälan & avgift senast mottagen/Last entry & fee recieved: 9 juli / 9 July.


SVENSKA UTSTÄLLARE

Anmälan skickas via mail till: anna@hittavilse.com eller via post till: Anna-Parisa Wirén, Köpmangatan 17, 69230 KUMLA och SKALL innehålla följande uppgifter:

  • hundens fullständiga namn (inklusive titlar)
  • registreringsnummer och födelsedatum
  • fullständigt namn inklusive titlar på hundens föräldrar
  • namn och adress till hundens uppfödare samt ägare

Ange vilken klass du anmäler din hund till samt om hunden blir champion vid eventuell certvinst.

Betalning skickas till Svenska Beauceronklubbens postgiro 91 93 94-7. Märk din betalning med hundens namn/registreringsnummer.


Efteranmälningar tas EJ emot!

Återbetalning av avgiften sker EJ till struken hund oavsett om det föreligger medicinska skäl.

AVGIFTER SVENSKA UTSTÄLLARE

Klass  Pris
 Valp 4-6 mån  220:-
 Valp 6-9 mån  220:-
 Junior 9-18 mån  350:-
 Unghund 15-24 mån  350:-
 Bruksklass från 15 mån  350:-
 Öppen klass från 15 mån  350:-
 Championklass från 15 mån   350:-
 Veteranklass från 8 år  280:-


Mer info om klasser etc.
Utförlig info om klasser, bedömning etc finns i Svenska kennelklubbens skrift Utställnings- och championatregler. Klassindelning och bedömningsordning finns på sidan 20 och framåt.

Frågor rörande anmälan, kontakta:
Anna-Parisa Wirén Eva Lantz
anna@hittavilse.com silogardens@beauceroner.se
0709-399266 0582-30172, 0707-283508OVERSEAS EXHIBITORS

Send entry to: anna@hittavilse.com. Be sure to send:

  • dogs full name including titles
  • registration number and date of birth
  • full name including titles of the dogs parents
  • name and adress of the dogs breeder and owner
  • in which class you wish to enter your dog

Please also inform us if your dog would gain Champion title in case of winning the champion certificate.


Please note: A copy of the registration certificate with complete pedigree must be enclosed together with a copy of payment (checks not accepted) and working class certificate (WCC) if applicable.


Rules for entry and further information for overseas exhibitors – visit the Swedish Kennelclub website: www.skk.se.


Payment is to be sent to IBAN SE49 9500 0099 6042 0919 3947 BIC NDEASESS. Mark the payment with name/registration number of the entering dog.

Entry after 9 July will NOT be accepted.

Refund for cancellation will NOT be done, not even for medical reasons.FEES OVERSEAS EXHIBITORS

Class  Price in SEK
 Puppy class 4-6 months 270 SEK
 Puppy class 6-9 months 270 SEK
 Junior class 9-18 months 420 SEK
 Intermediate class 15-24 months  420 SEK
 Working class from 15 months 420 SEK
 Open class from 15 months 420 SEK
 Champion class from 15 months 420 SEK
 Veteran class from 8 years 450 SEKInquiries regarding entry etc, contact:
Anna-Parisa Wirén Eva Lantz
anna@hittavilse.com silogardens@beauceroner.se
+46 709-399266 +46 582-30172 or +46 707-283508