VALLNINGDet finns numera en hel del
beauceroner som vallar
 

Från Svenska Kroppsvallarklubben:

VALLANLAGSTEST (NHAT)
Vallanlagstest syftar till att bedöma om hunden har medfödda vallanlag eller inte. Inga förkunskaper eller träning krävs men det är ingen nackdel att hunden har fått prova på vallning innan anlagstestet. Hunden skall vara minst 12 månader för att göra ett anlagstest.

Hur gör jag om jag vill vallanlagstesta min hund?

Privatpersoner och uppfödare kan anmäla direkt till SvKV utlysta anlagstest. Dessa test är öppna för alla raser enligt gällande raslista. Om inget test finns utlyst skall man vända sig till sin rasklubb som är den som anmäler intresse till SvKV.

Viktigt att veta vid anlagstest: Ha med registreringsbevis samt aktuella vaccinationsintyg. Hundens ID-chip kommer att avläsas i samband med att hunden startar testet.

FCIs regelverk på engelska (inklusive animerade filmer)

Kommande officiella anlagstest:

Svenska Isländska Fårhundsklubben SIFK anordnar anlagstest den 5 maj utanför Strängnäs. Raser som djurägaren inte tar emot på detta test är Malinois och Laekenois. Övriga raser på SvKV,s raslista är välkomna att anmäla. För anmälan och information gå in på www.islandshunden.se

I samband med vallanlagstest den 5 maj så finns möjlighet att delta i en prova på dag den 4 maj. Inbjudan till prova på dag SIFK.

-----------------------


Svenska Kroppsvallarklubben SvKV anordnar anlagstest den 16 juni utanför Strängnäs. Sista anmälnings- och betalningsdag är 15 maj. För information klicka på nedanstående PDF-fil. För anmälan mailar du traning-prov@kroppsvallarna.se.

Inbjudan SvKV anlagstest 16 juni 2019.

I samband med vallanlagstest den 16 juni så finns möjlighet att delta i en prova på-dag den 15 juni. Inbjudan till prova på dag SvKV.
LÄGER & TRÄNINGSHELGER

Senaste vallningskursen anordnades på Fäboda gård, Mariefred, den 12-13 juli 2014. Fler läger planeras, mer info hittas under Läger och träningshelgerkroppsvallarna.se.