Svenska Beauceronklubben är till för dig som är ägare till eller intresserad av beauceron

Medlem blir du genom att betala in årsavgiften till klubbens plusgiro som är 91 93 94-7.

På inbetalningskortet anger du namn, adress, personnummer samt telefonnummer. Om du vill bli delbetalande (redan är medlem i annan SBK-klubb) så måste du ange SBK-medlemsnumret vid inbetalning. Även e-postdress ska anges!

Årsavgift 2013:

  • Helbetalande (inte medlem i SBK genom t.ex. lokalklubb el dyl.) - 510 kronor
  • Delbetalande (medlem i SBK) - 200 kronor
  • Familjemedlem - 100 kronor
  • Utländskt medlemskap i Beauceronklubben - 720 kronor
  • Utländsk prenumerant av DS - 195 kronor

Utländska medlemmar betalar på:

IBAN SE49 9500 0099 6042 0919 3947 BIC NDEASESS

Som medlem får du vår klubbtidning Dubbelsporren som utkommer ca 4 gånger per år. I Dubbelsporren kan du läsa om tävlingsresultat, rasinformation, artiklar insända av medlemmar samt mycket annat smått och gott om beauceronen.

Välkommen till Svenska Beauceronklubben!

 

Lydnadsträning på lägret 2011

 

Månadens bild december

Månadens bild december

Uppdaterat:

RASREGISTRET
uppdaterat 2013-12-12

2013-12-05
Nya regler för Topparna från 2014.
Kom gärna in med åsikter
innan nästa styrelsemöte då reglerna
kommer att träda i kraft
från och med 1 januari 2014

2013-12-01
Nya Utställningsresultat

2013-11-14
Topparna uppdaterade
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nytt BSL resultat!

2013-11-06
Ny information gällande
Dubbelsporren

2013-11-05
Nya bilder på
Indigo Flash Cendré de la Noé d'Orient

2013-11-01
Rallylydnadssidan uppdaterad

2013-10-30
Nya Draghundsbilder

2013-10-22
Ny sida Utmärkelser

2013-10-13
Nya Utställningsresultat!
Utställningssidan uppdaterad

2013-10-09
Topparna uppdaterade

2013-10-07
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nya Draghundsresultat!
Nya IPO/BHP resultat!

2013-09-30
Bilder från Västra
regionens träningsdag!

2013-09-18
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya bilder Aliczia Le Coeur Pur!

2013-09-16
Klubben söker någon som vill gå
"utbildning av utställningsarrangörer"
Läs mer info på första sidan!
Topparna uppdaterade
Nytt under Regioner - läger i Västra

2013-08-27
Nytt under Regioner!

2013-08-19
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

2013-08-09
Nya utställningsresultat!

2013-08-06
Nytt under omplacering!
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

 

 

 

 

Svenska beauceronklubben 2011. Webdesign: Åsa Alfred