Valphänvisning och omplaceringar

Roseole's Brochet Brymont alias Pike

Nu finns info om födda valpar, väntade kullar samt omplaceringshundar här på hemsidan! Följ länken nedan.

Till listan!

 

Beauceronklubbens valphänvisning

Valphänvisningen gäller då tiken är parad fram till och med 9 veckor efter födseln. Begäran av förlängning kan göras och förlängning sker då med 3 veckor i taget. Om tiken gått tom eller om alla valpar sålts innan hänvisningsperiodens slut måste valpförmedlaren meddelas omgående.

För att få valphänvisning via Beauceronklubben gäller för föräldrardjuren:

  • HD: ua, A eller B
  • AD: Svenskregistrerade hundar samt hundar boende i Sverige - friröntgade armbågar, AD 0
  • Genomförd MH med lägst värdesiffra 3 i moment 1a (kontakt) och högst värdesiffra 3 i moment 10 (skott).
  • För utländsk hane cot. 2, 3 eller 4. Alternativt motsvarande mentaltest/karaktärsprov från det land där hanhunden är hemmahörande. Detta måste dock godkännas av styrelsen först.
  • Skottfast
  • Utställd med lägsta betyg 2 eller Verry Good i öppen klass eller motsvarande utländskt resultat
  • Mamman till valparna ska ha svenskt MH, vara registrerad i Sverige samt att valparna ska födas i Sverige och registreras med svensk stamtavla.

För att få stå med på listan så ska man vara med på uppfödarlistan samt vara medlem i klubben.

Bevis på uppfyllda krav för föräldrardjuren måste skickas till valpförmedlaren omgående. Oläsliga kopior o.dyl. godkännes ej.

 

 

Beauceronklubbens omplaceringsservice

Hänvisningen gäller i 6 veckor. Begäran om förlängning kan göras. Förlängning sker då med 3 veckor i taget.

Om hunden omplacerats innan hänvisningsperiodens slut måste valpförmedlaren meddelats omgående.

För att få omplaceringshänvisning via Beauceronklubben, gäller att hunden är registrerad och ej ägd av uppfödaren i en följd sedan födseln.

 

 

Ansvarig för hänvisningen:
Inger Söderqvist
Sjöhult 27, 562 41 TABERG
Tel: 0393-140 59
Mobil: 0708-15 58 83
Mail

 

Om du har valpkull eller hund för omplacering:

Ladda ner och fyll i valphänvisningsblankett eller omplaceringsblankett som sedan skickas till valphänvisaren.

OBS! Du behöver programmet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumenten och det kan du hämta här.

 

Månadens bild december

Månadens bild december

Uppdaterat:

RASREGISTRET
uppdaterat 2013-12-12

2013-12-05
Nya regler för Topparna från 2014.
Kom gärna in med åsikter
innan nästa styrelsemöte då reglerna
kommer att träda i kraft
från och med 1 januari 2014

2013-12-01
Nya Utställningsresultat

2013-11-14
Topparna uppdaterade
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nytt BSL resultat!

2013-11-06
Ny information gällande
Dubbelsporren

2013-11-05
Nya bilder på
Indigo Flash Cendré de la Noé d'Orient

2013-11-01
Rallylydnadssidan uppdaterad

2013-10-30
Nya Draghundsbilder

2013-10-22
Ny sida Utmärkelser

2013-10-13
Nya Utställningsresultat!
Utställningssidan uppdaterad

2013-10-09
Topparna uppdaterade

2013-10-07
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nya Draghundsresultat!
Nya IPO/BHP resultat!

2013-09-30
Bilder från Västra
regionens träningsdag!

2013-09-18
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya bilder Aliczia Le Coeur Pur!

2013-09-16
Klubben söker någon som vill gå
"utbildning av utställningsarrangörer"
Läs mer info på första sidan!
Topparna uppdaterade
Nytt under Regioner - läger i Västra

2013-08-27
Nytt under Regioner!

2013-08-19
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

2013-08-09
Nya utställningsresultat!

2013-08-06
Nytt under omplacering!
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

 

 

 

 

Svenska Beauceronklubben 2011