Vad är Svenska Beauceronklubben?

Svenska Beauceronklubben bildades 1993 av ett antal beauceronägare, med syftet att skapa en rasklubb som skulle verka för vår ras och dess medlemmar. Allt sedan dess har klubben växt i antalet medlemmar, aktiviteter och målsättningar. Förhoppningarna har varit stora genom åren och ökar för varje år. Dessa ser dock lite olika ut, beroende på att vi alla har olika förväntningar och inställningar till saker. Det är dessa olikheter hos oss alla, som gör att saker och ting utvecklas i vår klubb.

  • Medlemmarna är klubben!

För att en rasklubb ska kunna fungera behövs det energiska entusiaster, som på ett eller annat sätt är aktiva, och ger sitt bidrag till klubben. Det kan vara allt från att sända in en bild till hemsidan på nätet, skriva en berättelse i Dubbelsporren, sitta i en rasmonter, eller till att vilja sitta med i styrelsen. Styrelsen består av ett antal medlemmar, som valts av andra medlemmar, för att sköta nödvändiga åtaganden i en klubb för dess fortlevnad. Dessa styrelsemedlemmar är aktiva på sin fritid, och arbetar aktivt för klubben och dess medlemmars, för att de tycker det är givande. En rasklubb kan inte agera utan en styrelse. En styrelse är beroende av medlemmarna, dess medverkan och stöd.

  • Vad kan klubben göra för dig som medlem?
  • Vad kan du göra för klubben?

Som medlem i klubben kan du ta del i alla aktiviteter som klubben ordnar, få hemskickat klubbens egen tidning med nyheter, berättelser och resultatlistor m.m, gå på årsmöten och medlemsmöten för att påverka, och få en härlig gemenskap med många andra beauceronägare.

Klubben har egentligen inga begränsningar. Klubben blir vad vi medlemmar gör den till!

avdelare

Policy och rutinbeskrivning för aktiva

Klubben har tagit fram en policy/rutinbeskrivning som ska stödja och hjälpa de aktiva inom klubben i deras arbete. Du hittar policyn genom att klicka här.

Klubben anordnar:

  • Vartannat år - internationell utställning i Askersund med specialdomare. Efter utställningen har vi ett medlemsmöte. Kvällen tillbringar vi sen tillsammans vid grillen.
  • KM eller SM för beauceroner.
  • Om intresse finns ordnas MH/korning.
  • Träningsläger, om möjligt varje år. Kurser ordnas efter förfrågan.
  • Vår klubbtidning Dubbelsporren utkommer 4 ggr/år.

 

Vill du bli medlem? Läs mer här!

 

Månadens bild december

Månadens bild december

Uppdaterat:

RASREGISTRET
uppdaterat 2013-12-12

2013-12-05
Nya regler för Topparna från 2014.
Kom gärna in med åsikter
innan nästa styrelsemöte då reglerna
kommer att träda i kraft
från och med 1 januari 2014

2013-12-01
Nya Utställningsresultat

2013-11-14
Topparna uppdaterade
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nytt BSL resultat!

2013-11-06
Ny information gällande
Dubbelsporren

2013-11-05
Nya bilder på
Indigo Flash Cendré de la Noé d'Orient

2013-11-01
Rallylydnadssidan uppdaterad

2013-10-30
Nya Draghundsbilder

2013-10-22
Ny sida Utmärkelser

2013-10-13
Nya Utställningsresultat!
Utställningssidan uppdaterad

2013-10-09
Topparna uppdaterade

2013-10-07
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nya Draghundsresultat!
Nya IPO/BHP resultat!

2013-09-30
Bilder från Västra
regionens träningsdag!

2013-09-18
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya bilder Aliczia Le Coeur Pur!

2013-09-16
Klubben söker någon som vill gå
"utbildning av utställningsarrangörer"
Läs mer info på första sidan!
Topparna uppdaterade
Nytt under Regioner - läger i Västra

2013-08-27
Nytt under Regioner!

2013-08-19
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

2013-08-09
Nya utställningsresultat!

2013-08-06
Nytt under omplacering!
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

 

 

 

 

Svenska Beauceronklubben 2011. Webdesign: Åsa Alfred