REGLER FÖR TOPPARNA

 

Rätt att delta i Topparna har medlemmar i Svenska Beauceronklubben, boende i Sverige, med svenskregistrerade beauceroner. Resultaten gäller både svenska och utländska resultat.

Regler gällande från och med 2014-01-01

 • Redovisning av tävlingsresultatet ska helst ske till Annica inom 30 dagar efter tävling.
 • För att en topp ska finnas med krävs minst 3 deltagare i den grenen (med undantag för bruks, lydnad och utställningstoppen)
 • För en ny topp ska skapas måste detta ansökas om av en medlem.
 • Även om det ej finns tillräckligt med deltagare för en egen topp så får man tillgodoräkna sig sina poäng till allaroundtoppen (om man tävlar i minst 2 grenar).

Observera att det kan ske revideringar av reglerna under pågående år.

För att delta måste medlemmarna själv skicka in sina resultat, vi hämtar inte automatiskt resultat från SKK.

Resultatet för året presenteras på hemsidan samt i Dubbelsporren nr 1 och diplom utdelas på årsmötet.

OBS! Endast officiella resultat räknas!

Tillbaka till Beaucerontopparna


Lydnadstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  Klass 1: resultatx1.4
  Klass 2: resultatx1.5
  Klass 3: resultatx1.6
  Elitklass: resultatx1.7
 • Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i lk1, lk2 resp lk3) ger 5 extra poäng
 • Varje 1a pris i elitklass ger 5 extra poäng

Svenskt Lydnadschampionat (SE LCH) ger 30 poäng det år som det erövrades.

Lp ger 5 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Bruksstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  Appellklass: resultatx1.6
  Lägreklass: resultatx1.7
  Högreklass: resultatx1.8
  Elitklass: resultatx1.9
 • Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i appell, lägre resp högre) ger 5 extra poäng.
 • Varje certpoäng i elitklass ger 2 extra poäng.
 • Varje cert i elitklass ger 5 extra poäng.

Svenskt Brukschampionat (SE BCH) 30 poäng det år som det erövrades.

Övriga championat (SSpCh, SRpCH, SSöCh,SSkCh) 25 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


IPO toppen:

Vid färre än 3 deltagare kommer dessa resultat att räknas in under brukstoppen
och ska då att beräknas enligt brukstoppens regler

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 224/300=0,746 vilket ger 7.46 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  IPO1: resultatx1.7
  IPO2: resultatx1.8
  IPO3: resultatx1.9
 • Extra poäng för titlar med lägsta betyg B. IPO1 2p, IPO2 4p, IPO3 6p
 • Om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning C (skyddet) som gäller.
 • Vid ett resultat av min 240p i IPO3 ges 2 extra poäng (ej om cert fås), motsvarar cp i brukstoppen.
 • Varje cert i klass IPO3 ger 5 extra poäng.

Svenskt IPOchampionat ger 30 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


BSL toppen:

Vid färre än 3 deltagare kommer dessa resultat att räknas in under IPOtoppen
alt brukstoppen (Om IPOtopp ej finns)

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 140/200=0,7 vilket ger 7 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  BSL1: resultatx1.5
  BSL2: resultatx1.6
  BSL3: resultatx1.7
 • Extra poäng för titlar med lägsta betyg B. BSL1 2p, BSL2 3p, BSL3 4p
 • Uppflyttning till nästa klass, en gång per klass ger 5 extra poäng
 • Om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning A (spåret) som gäller.
 • Vid ett resultat av min 160p i BSL3 ges 2 extra poäng

Tillbaka till Beaucerontopparna


Rallylydnadstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 77/100=0,77 vilket ger 7.7 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  Nybörjarklass: resultatx1.1
  Fortsättningsklass: resultatx1.2
  Avanceradklass: resultatx1.3
  Mästarklass: resultatx1.4
 • Extra poäng för titlel (uppflyttning) med 5p.

Svensk Mästare ger 30 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Draghundstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Endast officiella resultat räknas, dvs ej deltagande i motionsklass eller inoff tävlingar.
 • Segrare får 6 p, 2:a 5 p, 3:a 4 p, 4:a 3 p, och så vidare.
 • Det måste finnas minst 3 deltagare i klassen för poäng ska få tillgodoräknas
 • Alla som fullföljer en tävling oavsett placering/deltagare får 1 poäng.
 • Varje Cert ger 5 extra poäng
 • SM räknas dubbelt men under samma förutsättningar som riksidrottsförbundet ger medaljstatus åt tävlingen dvs det ska vara minst 3 deltagare i klassen för att räknas som SM status.

Svenskt championat ger 15 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 10 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Utställningstoppen:

 • Max 5 resultat (inkl. utländska) räknas.
 • Kvalitet Good = 2 poäng
 • Kvalitet Very Good = 3 poäng
 • Kvalitet Excellent = 4 poäng
 • Excellent med HP = 5 poäng
 • Excellent med CK = 6 poäng
 • Excellent med CK CACIB = 8p
 • Excellent med CK CERT = 8p
 • Excellent med CK CERT CACIB = 9 poäng
 • Cert (utan provmerit) = 7 poäng
 • SE UCH = 30 poäng
 • UCH (utan krav på arbetsmerit) = 15p

En hund som får ett utställningschampionat behåller sina poäng det år som det erövrades.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Viltspårs toppen

 • Gk anlagsprov = 3p
 • 2a pris öppenklass = 4p
 • 1a pris öppenklass = 5p
 • 1a pris med HP = 6p
Championat ger 15p det år det erövras

Tillbaka till Beaucerontopparna


Vallningstoppen

Denna topp startar inom kort.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Årets Allround-beauceron:

Tilldelas den hund:

 • Som har poäng från minst två av topparna ovan. Lämnas det in resultat från mer än en gren (t ex spår och sök) till årets brukstopp så får denne delta i Årets Allround-beauceron.
 • Som har högst poäng sammanlagt från topparna samt med tilläggspoäng från nedanstående lista.

Inga championatspoäng räknas med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng i lydnadstoppen (uppflyttning, Lp, 1a pris i elitklass) räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng i brukstoppen (uppflyttning, cp, cert) räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng i Rallylydnads-toppen (uppflyttning och titlar) räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng i IPO-toppen (uppflyttning, cert, .240p. och titlar) räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng för SM räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Poäng det år som det erövrades :

 • Tjänstehundscert, polishund och väktare = 20p
 • RPS-prov samt funktionskontroll = 5p
 • Korad = 20p

Poäng som följer med hunden årligen:

 • HD rtg (oavsett resultat) = 7p
 • AD rtg (oavsett resultat) = 7
 • MH = 10p
 • Korning mentaldel (oavsett resultat) = 10p
 • Korning exteriördel (oavsett resultat) = 5p
 • BH-prov = 8p
 • BPH = 5p

Tillbaka till Beaucerontopparna


Övriga grenar (agility, freestyle etc.)

Om resultat inkommer skapas en ny topplista för dessa grenar.

Tillbaka till Beaucerontopparna

 

Månadens bild december

Månadens bild december

Uppdaterat:

RASREGISTRET
uppdaterat 2013-12-12

2013-12-05
Nya regler för Topparna från 2014.
Kom gärna in med åsikter
innan nästa styrelsemöte då reglerna
kommer att träda i kraft
från och med 1 januari 2014

2013-12-01
Nya Utställningsresultat

2013-11-14
Topparna uppdaterade
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nytt BSL resultat!

2013-11-06
Ny information gällande
Dubbelsporren

2013-11-05
Nya bilder på
Indigo Flash Cendré de la Noé d'Orient

2013-11-01
Rallylydnadssidan uppdaterad

2013-10-30
Nya Draghundsbilder

2013-10-22
Ny sida Utmärkelser

2013-10-13
Nya Utställningsresultat!
Utställningssidan uppdaterad

2013-10-09
Topparna uppdaterade

2013-10-07
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nya Draghundsresultat!
Nya IPO/BHP resultat!

2013-09-30
Bilder från Västra
regionens träningsdag!

2013-09-18
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya bilder Aliczia Le Coeur Pur!

2013-09-16
Klubben söker någon som vill gå
"utbildning av utställningsarrangörer"
Läs mer info på första sidan!
Topparna uppdaterade
Nytt under Regioner - läger i Västra

2013-08-27
Nytt under Regioner!

2013-08-19
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

2013-08-09
Nya utställningsresultat!

2013-08-06
Nytt under omplacering!
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

 

 

 

 

Svenska Beauceronklubben 2011. Webdesign: Åsa Alfred