Månadens bild - juli

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte äger rum 23 augusti. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Nästa manusstopp är den 22 augusti! För att få en så bra tidning som möjligt måste vi hjälpas åt. Skriv gärna och skicka in ett bidrag. Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett rasregister för alla svenskregistrerade hundar, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.INFORMATIONKOMMANDE AKTIVITETER I KLUBBEN
Våren och sommaren närmar sig med stormsteg och vi vill flagga för ett antal aktiviteter som kommer framöver. Boka redan nu dessa datum i din kalender! Mer information om respektive aktivitet kommer inom kort.

-----


DRAGHUNDSPORT - DAGS ATT ANSÖKA OM NY LICENS
Licensen är ett krav för att få delta på officiella draghundstävlingar men den försäkring som ingår gäller även vid träning.

Mejla till info@beauceronklubben.com om du vill ansöka om licens, licensperioden är 2016-01-01 till 2017-06-30 och licensen börjar gälla den dag man ansöker om den. Licensen kostar 250 kr och det betalar du in till Beauceronklubbens plusgiro som är 919394-7. Beauceronklubben registrerar din licens när betalningen har inkommit.

Mer information finns på http://www.draghundsport.se/sv/56.

-----


ASSISTANSHUNDAR HOS SBK
Myndighetsuppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och verka för ökad verksamhet gällande assistanshundar i Sverige ligger nu hos Svenska Brukshundklubben. Du kan läsa mer om du klickar här.