Månadens bild - maj

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte äger rum 24 maj. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Nästa manusstopp är den 25 maj! För att få en så bra tidning som möjligt måste vi hjälpas åt. Skriv gärna och skicka in ett bidrag. Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett rasregister för alla svenskregistrerade hundar, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.

Svenska Beauceronklubben bildades 1993 av ett antal beauceronägare, med syftet att skapa en rasklubb som skulle verka för vår ras och dess medlemmar. Allt sedan dess har klubben växt i antalet medlemmar, aktiviteter och målsättningar. Förhoppningarna har varit stora genom åren och ökar för varje år. Dessa ser dock lite olika ut, beroende på att vi alla har olika förväntningar och inställningar till saker. Det är dessa olikheter hos oss alla, som gör att saker och ting utvecklas i vår klubb.INFORMATIONKOMMANDE AKTIVITETER I KLUBBEN
Våren och sommaren närmar sig med stormsteg och vi vill flagga för ett antal aktiviteter som kommer framöver. Boka redan nu dessa datum i din kalender! Mer information om respektive aktivitet kommer inom kort.

-----


DRAGHUNDSPORT - DAGS ATT ANSÖKA OM NY LICENS
Licensen är ett krav för att få delta på officiella draghundstävlingar men den försäkring som ingår gäller även vid träning.

Mejla till info@beauceronklubben.com om du vill ansöka om licens, licensperioden är 2016-01-01 till 2017-06-30 och licensen börjar gälla den dag man ansöker om den. Licensen kostar 250 kr och det betalar du in till Beauceronklubbens plusgiro som är 919394-7. Beauceronklubben registrerar din licens när betalningen har inkommit.

Mer information finns på http://www.draghundsport.se/sv/56.

-----


ASSISTANSHUNDAR HOS SBK
Myndighetsuppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och verka för ökad verksamhet gällande assistanshundar i Sverige ligger nu hos Svenska Brukshundklubben. Du kan läsa mer om du klickar här.

-----


SKK PLAY FÖR UPPFÖDARE
Den 17 september var det premiär för SKKs Utbildningskommitté (UK) stora satsning på vidareutbildning för uppfödare via en ny satsning på webb-TV som vi döpt till SKK Play för uppfödare. Du kan se programmet i efterhand, klicka på bilden nedan.-----


PRENUMERERA PÅ STYRELSEPROTOKOLL
Som medlem kan du prenumerera på protokollen från styrelsens möten. Skicka ett mail till info@beauceronklubben.com och meddela att du vill prenumerera på protokollen.

-----


UTBILDNING I HUNDENS BETEENDE
Nu har SKK startat en distansutbildning i hundens beteende. En kurs startade i mitten av januari, fler kommer att starats under våren. Är du intresserad av att veta mer gå in på skk.se

-----


RAS-strategi
Beauceronklubbens RAS-strategi behöver uppdateras och en arbetsgrupp ska tillsättas för att göra det. Ta kontakt med styrelsen om du är intresserad av att ingå i arbetsgruppen.

-----


NY HÄLSOANSVARIG
Nu söker Svenska Beauceronklubben efter en ny hälsoansvarig. Om du har kunskaper inom området och vill engagera dig i klubben, så ta kontakt med styrelsen.