NÄSTA STYRELSEMÖTE
Kommande styrelsemöte äger rum
30 januari. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Under 2021 utkommer klubbtidningen Dubbelsporren med ett nummer varje månad. Dessa nummer är endast digitala och av varierande omfång. Skicka gärna in material! Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN HIT!

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett innehållsrikt register över alla svenskregistrerade beauceroner, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.


INFORMATION
KÖP GAMLA NUMMER AV DUBBELSPORREN!!

Klicka på bilden för att få större version!