Månadens bild - november

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte äger rum
22 november. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Nästa manusstopp är vecka 46
(12-18 november)
, tidningen utkommer i december. För att få en så bra tidning som möjligt måste vi hjälpas åt. Skriv gärna och skicka in ett bidrag. Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett rasregister för alla svenskregistrerade hundar, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.INFORMATIONHJÄLP SÖKES TILL MONTERN PÅ STORA STOCKHOLM

Styrelsen behöver medlemmarnas hjälp med rasmontern på Stora Stockholm i år den 8-9 december. Det behövs några som är där redan på fredagen den 7 och hjälper till att sätta upp montern och sedan några som är med på söndagen och river montern. Ni som tar ansvar för montern måste se till att det är hundar med personer i montrarna hela dagarna den 8-9 december, för att svara på besökares frågor, låta dem träffa hundar etc. Vi behöver några namn ganska omgående så att vi kan anmäla och betala för montern (innan den 1/10), annars står vi utan monter i år. Vi anmäler inte monter utan att ha personer som anmält sitt intresse för ansvaret av montern. Mejla ditt intresse till styrelsen på info@beauceronklubben.com snaras möjligt.


---------------------------------------


DRAGHUNDSPORT - LICENSANSÖKAN
Nu är det dags att förnya licenserna för draghundsport! Licensen är ett krav för att få delta på officiella tävlingar men försäkringen gäller även vid träning och inofficiella tävlingar.

Återkom till mig på info@beauceronklubben.com om du vill förnya eller skaffa licens, licensperioden är 2018-07-01 till 2019-06-30 och licensen börjar gälla den dag man ansöker om den. Licensen kostar 250 kr och det betalar du in till Beauceronklubbens plusgiro som är 919394-7. Vi registrerar din licens när betalningen har inkommit.

Madeleine Wiström
Draghundsansvarig Svenska Beauceronklubben

---------------------------------------


KÖP GAMLA NUMMER AV DUBBELSPORREN!!

Klicka på bilden för att få större version!
 

 

 


---------------------------------------


ASSISTANSHUNDAR HOS SBK
Myndighetsuppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och verka för ökad verksamhet gällande assistanshundar i Sverige ligger nu hos Svenska Brukshundklubben. Du kan läsa mer om du klickar här.