Månadens bild - mars

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte äger rum 20 mars. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Nästa manusstopp är den 17 maj 2017! För att få en så bra tidning som möjligt måste vi hjälpas åt. Skriv gärna och skicka in ett bidrag. Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett rasregister för alla svenskregistrerade hundar, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.INFORMATIONÅRSMÖTE 2017
Årsmötet kommer att äga rum i Jönköping den 25 mars kl. 13, därefter blir det ett medlemsmöte kl. 15.
Mer info samt handlingar för nedladdning hittar du genom att klicka här.

Klubben bjuder på lättare lunch, för detta behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl ditt deltagande genom att maila till info@beauceronklubben.com

----------


MEDLEMSMÖTE 25 MARS
I samband med årsmötet i Jönköping den 25 mars kommer det även att vara ett medlemsmöte. Är det något du vill ta upp på detta möte? Skicka in diskussionsfrågor till klubben på info@beauceronklubben.com.

----------


DRAGHUNDSPORT - LICENSANSÖKAN
Licensen är ett krav för att få delta på officiella draghundstävlingar men den försäkring som ingår gäller även vid träning.

Mejla till info@beauceronklubben.com om du vill ansöka om licens, licensperioden är 2016-01-01 till 2017-06-30 och licensen börjar gälla den dag man ansöker om den. Licensen kostar 250 kr och det betalar du in till Beauceronklubbens plusgiro som är 919394-7. Beauceronklubben registrerar din licens när betalningen har inkommit.

Mer information finns på http://www.draghundsport.se/sv/56.

----------


ASSISTANSHUNDAR HOS SBK
Myndighetsuppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och verka för ökad verksamhet gällande assistanshundar i Sverige ligger nu hos Svenska Brukshundklubben. Du kan läsa mer om du klickar här.