DUBBELSPORRENDubbelsporren är Svenska Beauceronklubbens medlemstidning sedan 1993 då klubben bildades. Målet är att tidningen ska ges ut 4 gånger per år. Under de senaste åren har DS endast kommit ut i digital form.

Ansvarig utgivare: Lars Fastling
Redaktör: Mona Ekelöf
Grafisk form: Mona Ekelöf, Fantasiskafferiet

HUR FUNGERAR EN MEDLEMSTIDNING?En medlemstidning blir var medlemmarna gör den till - vi behöver alltså ha in material från alla er medlemmar för att det ska kunna bli en tidning.

Ju fler som kan bidra, desto större chans att vi faktiskt kan få ut tidningen fyra gånger per år - något vi tyvärr inte har lyckats med de senaste åren. Så kom igen, fundera på om just du kan bidra med något trevligt material till tidningen!VILKET MATERIAL VILL VI HA IN?Egentligen vad som helst som handlar om rasen, det kan vara en text om vad du och din beauceron har gjort, om ni har tävlat, varit på semester eller hittat på något spännande.

Kanske något om varför du valt just den här rasen, eller om du varit på någon av klubbens aktiviteter och vill berätta om det.

Även foton är trevligt att få med - dagens mobilkameror är ofta så bra att det går fint att ta foton i god kvalitet (ställ in på högsta kvalitet i din telefons kameraapp).

Vi behöver även fina omslagsbilder. Kraven på material kan du hitta här nedanför.

Tänk på att detta är en liten klubb och därmed en ganska liten tidning, du måste inte vara författare eller journalist för att skriva något i tidningen - vi vill ha material från så många som möjligt av våra medlemmar! Känner du att du inte riktigt får till din text så kan du få hjälp att redigera den.SÅ HÄR LEVERERAR DU MATERIAL TILL DSLeverans:
Maila till mona@fantasiskafferiet.se

OBS! Inga deadlines under 2024, utan skicka in ditt material när som helst under året så kommer det med i det nummer som är närmast för produktion.


Texter
Innehållet står som regel för respektive skribents räkning och behöver inte ge uttryck för uppfattningar som delas av Svenska Beauceronklubbens styrelse eller kommittéer
- Alla texter skickas via mail, helst Word-filer.
- Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov redigera insänt material.
Artiklar levereras helst som Word-filer utan formattering (dvs ni behöver inte lägga in fetstil, kursiv osv för det följer ändå inte med).
Skriv gärna bildtexter längst ner i dokumentet och numrera dessa så jag vet vilka av de bifogade fotografierna som bildtexterna hör ihop med. Ange fullständiga namn på de hundar som syns på fotona.
Skriv ditt eget (författarens) hela namn under artikeln. Om du inte vill figurera i tidningen med för- och efternamn, ange ändå ditt namn för redaktionen men även en signatur

Fotografier och Illustrationer
  • Alla bilder måste vara högupplösta! Detta är viktigt för garantera en god kvalitet på såväl fotografierna som Dubbelsporren i helhet.
  • Alla bilder skickas via mail och ska helst vara i jpg-format (ej komprimerat), tif eller psd.
  • Bra foton på beauceroner sökes till tidningens omslag! Dessa bilder ska vara skarpa och högupplösta, helst stående och med "rena" motiv. En omslagsbild är 2500 x 3500 pixlar.
  • Maila till mona@fantasiskafferiet.se


Adressändring görs till SBK eller direkt till klubben: info@beauceronklubben.com