DIGITALT ÅRSMÖTE SÖNDAG 26 MARS 2023 KL 13.00

Välkomna till digitalt årsmöte med efterföljande medlemsmöte.

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras på klubbens hemsida och på facebook, senast två veckor före mötet.


Diskussionspunkter till medlemsmötet, som hålls i direkt anslutning efter årsmötet, är öppet.
Några tankar styrelsen gärna tar del av är:

- Vad önskar du av klubben?
- Vilka aktiviteter vill du ha?


Styrelsen hoppas att många vill och har möjlighet att delta då vi även detta år håller mötena i digital form. Mötena kommer att hållas via Microsoft Teams (som är enkelt att ladda ner).


Maila till info@beauceronklubben.com senast 22 mars om du vill delta.


Hälsningar,
Styrelsen
Här nedanför hittar du årsmöteshandlingarna: