BPH 2013Datum Plats Hund Ålder Genomförd Skott
 2013-05-04  Bjuv  Grand Lutin Räzor  2år 1 mån Ja  Trygg: 4
 2013-04-13  Bjuv  Grand Lutin Razka  2år 1 mån Ja  Trygg: 3
 2013-03-09  Bjuv  Grand Lutin Rakelz  2år Ja  Trygg: 4


Förklaring siffror skott: 0 = inte alls, 4 = mycket