HD/ED resultat på svenskregistrerade beauceroner hämtad från SKK Avelsdata och Hunddata, med reservation för felskrivningar. (Resultat från utlandet måste rapporteras in)

Datum Hund Född HD ED
2013-11-26 Sinsline Quattro 2009-06-08
B
0
2013-11-21 Sinsline Quito-H 2009-06-08
A
0
2013-11-19 Asatrons Bifrost 2012-05-28
A
0
2013-11-14 Sinsline Quincy Jones 2009-06-08
C
0
2013-11-01 Sinsline Qara-H 2009-06-08
B
0
2013-09-25 Jakira's Samourai De L'Amour 2012-08-21
B
1
2013-09-04 Asatrons Brand 2012-05-28
B (Fin)
0 (Fin)
2013-08-21 Heaven Du Stardunord 2012-05-26
C
0
2013-08-12 Asatrons Båra 2012-05-28
B
0
2013-08-06 Silogården's Frasse 2010-12-15
B
0
2013-08-06 Asatrons Bove 2012-05-28
B
0
2013-07-30 Asatrons Balder 2012-05-28
B
0
2013-06-27 Asatrons Brimer 2012-05-28
A
0
2013-06-27 Asatrons Beila 2012-05-28
A
0
2013-06-27 Asatrons Blenda 2012-05-28
A
0
2013-06-17 Asatrons Blakker 2012-05-28
B
0
2013-06-04 Asatrons Brokka 2012-05-28
B
0
2013-05-27 Hecate De La Feaya 2012-05-08
A
0